مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  • These valves are designed according to EN 12288,for oil filled transformers with flanged bodyends.
  • In these valves, all relevant operating factors are considered to ensure that they will be safe throughout their intended life cycle.
DIMENSIONS :
DN ΦD ΦG f B E H(max) ΦK L(face-to-face) Z
25 115 65 2 12 14 145 85 80 4
80 200 132 2 18 18 280 160 150 8
 
TIGHTNESS TEST :
A) With Oil Pressure Of 6 bar,90°C ,30’
B) With Air Pressure Of 3 bar (under water)
 
Part No. Description
1 Body
2 Bonnet
3 Wedge
4 Wedge Bush
5 Stem
6 Hand Wheel
7 indicator
8 Indicator Plate
9 Gland Nut
10 Retaining Washer
11 Check Nut
12 Nut
13 Washer
14 O-Rings
 
08 NOVEMBER 2017 268
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019