مدیر عامل: آقای مهندس محمد کولائی

آدرس پست الکترونیک :
zsginsulator[@]yahoo.com
تلفن تماس :
32221763

مدیربازرگانی: آقای مجید ذبیحیان

آدرس پست الکترونیک :
m.zabihian[@]iran-transfo.com
تلفن تماس :
32221771-2 (داخلی 109)

مدیر تولید: آقای مهندس مشهود عسگری

آدرس پست الکترونیک :
mashhoudasgari[@]yahoo.com
تلفن تماس :
32221771-2 (داخلی 124)

مدیر تضمین مرغوبیت: آقای مهندس سید رضا هاشمی

آدرس پست الکترونیک :
reza_ha13[@]yahoo.com
تلفن تماس :
32221771-2 (داخلی 120)

مدیر مالی : آقای مهدی رضایی بهتر

آدرس پست الکترونیک :
mahdi_rezaie1360[@]yahoo.com
تلفن تماس :
32221771-2 (داخلی 116)

مدیر تحقیقات : آقای مهندس رضا قنبری

آدرس پست الکترونیک :
info[@]zsginsulator.ir
تلفن تماس :
024-32221771-2 (داخلی 126)
فکس :
024-32221773

واحد فروش : آقای مرتضی منصوری

آدرس پست الکترونیک :
sales[@]zsginsulator.ir
تلفن تماس :
024-32221317
فکس :
024-32221773
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024