مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  • The transformer dehydrating breather removes practically all moisture from the air that flows into the conservator when the transformer is cooling down.
  • This largely prevents any reduction of the dielectric strength and the formation of condensation in the expansion tank.
  • Thus, the dehydrating breathers increase the operational safety of transformers.
 
Part No. DESCRIPTION
1 Mounting bolts A2-70
2 Top section Aluminum
3 Bolt (bridging plug) St37 (Galvanized)
4 Cylinder Polycarbonate
5 Bottom section Aluminum
6 Oil bowl  Polycarbonate
7 Sealing gasket  (Anti UV polymer)
 
Forms Silica gel capacity (Kg) Cylinder Height (mm) (a) Bolt (bridging plug) Length (mm) (b) Main height (mm) (c)
1 0.5 100 120 207
2 1 180 200 287
07 NOVEMBER 2017 262
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019