مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  • These valves are designed for mounting between Flange of the transformer tank and radiator.
  • All valves are tested for sealing and leakage.
  • These valves are fixed to the transformer flanges using 4 M16 Bolts (the same bolts that are used for fixing the radiator).
  • The indication of the direct operating direction is marked on the valve.
Part No. OVERALL DESCRIPTION
1 Screw         M5-A2-70
2 Lever          Cast Aluminum
3 Stopper     Cast Aluminum
4 ‘O’ ring      NBR
5 Rivet
6 Spindle      ISO 3506-A2-70
7 Flap               Cast Aluminum
8 Valve body  AL-LM24 (EN1706-AC46500)
TIGHTNESS TEST:
  1. With  Oil Pressure Of 1 bar,90OC ,30’
  2. With Air Pressure Of 2 bar (under water)
17 OCTOBER 2017 324
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019