مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  • All the valves are tested for sealing and leakage.
  • These valves are fixed to the transformer flanges with 8 bolts.
  • The indication of the right direction is engraved on the valve’s stopper.
  • These valves are corrosion resistant
Part No Description
1 Screw         M5-A2-70
2 Lever          ISO 3506-A2-70
3 Stopper     Aluminum
4 ‘O’ ring      NBR
5 Flap           Aluminum
6 Valve body  Aluminum
TIGHTNESS TEST:
A) With  Oil Pressure Of 1 bar,90°C ,30’

B) With Air Pressure Of 2 bar (under water)
OVERALL DIMENSIONS:
Size D T PCD H(Approx) N Φd R(Approx) Unit No Weight (Approx)
DN50 165 50 125 110 4 45 190 WF50AL 3.6 Kg
DN80 200 50 160 140 8 75 190 WF80AL 5 Kg 
17 OCTOBER 2017 300
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019