مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Transformer bushings for outdoor and indoor use are employed as structure,carrying on conductor through a partition such as transformer tank.
Specifications
  Insulator Type                     10NI250 10NF250 20NF250 20NF250
Creepage distance (mm) 120 120 480 600
Arcing distance (mm) - 190 270 360
Nominal current (A) 250 250 250 250
Highest voltage of insulator (kV) 12 12 24 36
Lightning impulse withstand voltage (kV) 60 75 125 170
Dry power frequency withstand voltage (kV) - 30 55 77
Wet power frequency withstand voltage (kV) - 28 50 70
Average weight of insulator (kg) 2.40 3.58 5.40 6.65
Bending load (N) 700 700 700 700
Standard specification: DIN 42531, IEC 62155, IEC 60137

Bushings of other voltage levels and high creepage distances can be also supplied upon customer request.
 
 
17 OCTOBER 2017 268
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019