■ مقره های بوشینگ ترانسفورماتور

بوشینگهای ترانسفورماتور برای کاربردهای داخلی و بیرونی ، به عنوان ساختاری بکار گرفته می شوند که یک هادی را از میان یک حد فاصل نظیر مخزن ترانسفورماتور عبور می دهند.
/fa/content/cat1191/مقره-های-بوشینگ-ترانسفورماتور/
1394/05/01 12207

■ مقره های پرسلانی

مقره های این شرکت برای برآورده نمودن نیازمندی های صنایع و تولید کنندگان تجهیزات الکتریکی به عنوان یک محصول قابل اطمینان مورد استفاده قرار می گیرند. ماشین آلات مدرن در شرکت مقره سازی صدف گستر، ما را قادر ساخته است که نیازهای مشتریان خود را به سرعت و بدون نقص برآورده نماییم.
/fa/content/cat1188/مقره-های-پرسلانی/
1394/04/31 9716

■ مقره های سوزنی

این مقره ها در خطوط توزیع ولتاژ متوسط مورد استفاده قرار می گیرند . وظیفه این مقره ها محکم نمودن هادی ها بر روی بدنه تیر می باشد.
/fa/content/cat1190/مقره-های-سوزنی/
1394/05/01 10642

■ مقره های ولتاژ پایین

این مقره ها در خطوط توزیع ولتاژ پایین مورد استفاده قرار می گیرند . وظیفه این مقره ها محکم نمودن هادی ها بر روی بدنه تیر می باشد.
/fa/content/cat1189/مقره-های-ولتاژ-پایین/
1394/05/01 9137
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022