در راستای سیاست های تعیین شده توسط شرکت ایران ترانسفو مبنی بر توسعه بازار به ویژه بخش صادرات، شرکت مقره سازی صدف گستر با بستر سازی مناسب شروع به بازاریابی و صادرات تجهیزات تولیدی خود نموده است که صادرات چند محموله از محصولات این شرکت به کشور ترکمنستان و افغانستان از جمله این اقدامات است که حفظ و گسترش این روند برای کلیه محصولات تولیدی در برنامه های این شرکت می باشد.


 

25 اردیبهشت 1396 13462
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025