بوشینگهای ترانسفورماتور برای کاربردهای داخلی و بیرونی ، به عنوان ساختاری بکار گرفته می شوند که یک هادی را از میان یک حد فاصل نظیر مخزن ترانسفورماتور عبور می دهند.
برنامه تولید این شرکت در مورد این گروه از بوشینگها شامل محصولات زیر می باشد :          
  1.  بوشینگ های ولتاژ پایین مطابق DIN-42530
  2.  بوشینگ های ولتاژ متوسط مطابق DIN-42531 وDIN-42532 و DIN-42533
کلیه بوشینگ های ولتاژ متوسط دارای حداقل فاصله خزشی 20 mm/KV می باشند.
بوشینگ های با سطوح ولتاژی دیگر و با فاصله های خزشی بالاتر نیز مطابق درخواست مشتری قابل تولید می باشند.
 
 
 
01 مرداد 1394 19639

برچسب ها :

مقره
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025