این مقره ها در خطوط توزیع ولتاژ پایین مورد استفاده قرار می گیرند . وظیفه این مقره ها محکم نمودن هادی ها بر روی بدنه تیر می باشد.این گروه از مقره های ولتاژ پایین مطابق مشخصات ذکر شده در DIN و IEC استاندارد شده است.
این مقره ها به دو نوع تقسیم می گردند:        
  1.  مقره های چرخی
  2.  مقره های کششی
سایر انواع مقره هایی که در این کاتالوگ ذکر نشده اند نیز مطابق درخواست مشتری قابل تولید می باشند.
 
 
Insulator Type Spool 1 Spool 2 Spool 3
Dry  power frequency (kV) 20 25 18
Wet power frequency ,H (kV) 10 15 10
Wet power frequency ,V (kV) 8 12 8
Transverse strength (kN) 8.9 13.3 10
Average weight (Kg) 0.20 0.54 0.42
Standard specification : ANSI C29.3
01 مرداد 1394 13441

برچسب ها :

مقره
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024